Osallistumalla Luonkosin kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan kilpailun tai arvonnan virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin, jotka tulevat voimaan niiden julkaisupäivänä.

Osallistuminen ja osallistumiskelpoisuus

Osallistuakseen kilpailuun tai arvontaan, tulee osallistujan täyttää mahdolliset kilpailussa tai arvonnassa kysyttävät tiedot ja jättää yhteystiedot mainittuun päivämäärään mennessä pyydetyllä tavalla. Osallistujan on oltava Suomessa asuva yli 18-vuotias luonnollinen henkilö tai hänellä tulee olla huoltajan suostumus osallistumiseen. Kilpailuun tai arvontaan tulee aina osallistua omalla nimellä ja oikeilla yhteystiedoilla. Järjestäjän henkilökunta ja heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua arvontaan. Kilpailu- tai arvontaohjeiden vastaiset osallistumiset hylätään.

Palkinnot ja järjestäjän vastuu

Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti kilpailun tai arvonnan yhteydessä ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Palkinto on henkilökohtainen. Palkintoa ei voi vaihtaa toiseen tuotteeseen tai muuttaa rahaksi. Järjestäjä lähettää arvontapalkinnot voittajille postitse. Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen palkinnon vastaanottamisesta sekä vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai vammaan tai vahinkoon, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Järjestäjän vastuu ei ylitä missään tilanteessa palkinnon arvoa. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kilpailuun tai arvontaan osallistumiseen.

Nimien ja yhteystietojen käyttö

Osallistujien nimiä ja yhteystietoja käytetään vain arvonnan toteuttamiseen, voitosta ilmoittamiseen ja/tai palkinnon toimittamiseen. Nämä säännöt koskevat kaikkia Luonkos Finland Oy Ltd:n järjestämiä kilpailuja ja arvontoja.